Umowy – sporządzanie i opiniowanie

Umowa to wzajemne uzgodnienie dwóch lub więcej stron, mające na celu obopólne dobro oraz określające wzajemne obowiązki oraz prawa stron. W praktyce zawierane umowy nie chronią wystarczająco naszych interesów, dlatego zadbaj z nami o swoje interesy i bezpieczeństwo i unikaj niepotrzebnych problemów. 

Umowy – sporządzania i opiniowanie

Umowa to wzajemne uzgodnienie dwóch lub więcej stron, mające na celu obopólne dobro. Określa ona wzajemne obowiązki oraz prawa. W praktyce może się jednak okazać, że zawarte porozumienie nie chroni wystarczająco naszych interesów. W następstwie możemy doświadczyć wielu niepotrzebnych problemów związanych wykonaniem i egzekwowaniem roszczeń. Wyzwania czekają tak na przedstawicieli firm, jak i odbiorców usług/produktów.

Formułowanie kontraktów tylko z pozoru może wydawać się czynnością prostą. W praktyce właściwe przygotowanie umowy dostosowanej do indywidualnych potrzeb firmy i grupy docelowej, wymaga dużej wiedzy oraz odpowiedniego doświadczenia.

Warto zdać sobie sprawę, że stosunki umowne regulowane są przez wiele aktów prawnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Częste modyfikacje ustaw, rozporządzeń czy kodeksów wymagają jeszcze większej czujności i zapobiegliwości.

Umowy – adwokat Poznań

Sporządzanie umów dla podmiotów z terenu Poznania i okolic odbywa się zawsze z uwzględnieniem interesów Klientów oraz konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej. W celu uniknięcia błędów w zawieranych umowach należy wystrzegać się niekorzystnych zapisów i dlatego najlepiej skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który przeanalizuje ich treść.

W Kancelarii Adwokackiej Poznań zajmujemy się sporządzaniem umów od podstaw a także ich opiniowaniem, wskazując ewentualne zmiany lub sygnalizując zagrożenia. W swoim bogatym portfolio znajduje się pomoc przy konstruowaniu skomplikowanych kontraktów handlowych, pism, umów, porozumiem i innych aktów prawnych. Dbamy nie tylko o precyzyjne określenie przedmiotu, terminów oraz wynagrodzenia, ale także o instrumenty zabezpieczające interesy naszych Klientów: kary umowne, dobrowolne poddanie się egzekucji, weksle in blanco, gwarancje czy poręczenia bankowe.

Prawnik – umowy Poznań

Oferujemy także kompleksowe wsparcie przy opiniowaniu i negocjowaniu treści umów zaproponowanych przez inne podmioty. Wskazujemy ich zagrożenia (szczególnie te napisane „małym drukiem”), doradzamy alternatywne rozwiązania, niejednokrotnie uczestniczymy także bezpośrednio w negocjacjach. W ten sposób zabezpieczamy Klientów z obszaru Poznania i okolic na wypadek ewentualnego sporu.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa kontraktowego moja Kancelaria może zaoferować wsparcie przy:

 • umowach sprzedaży, w tym również umowie przedwstępnej,
 • umowach deweloperskich,
 • umowach kredytowych,
 • umowach o dzieło,
 • umowach o roboty budowlane,
 • umowach najmu,
 • umowach dzierżawy,
 • umowach leasingu,
 • umowach pożyczki,
 • umowach zlecenia,
 • umowach agencyjnych,
 • umowach komisu,
 • umowach przewozu,
 • umowach spedycji,
 • umowach ubezpieczenia,
 • umowach spółki.

Jako wieloletni partner wielu mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenów Poznania, jestem w stanie pomóc nie tylko na etapie przygotowania i oceny ryzyka umów, ale także w momencie wykonania kontraktu. Zapraszam do kontaktu!

Artykuły prawne

Artykuły prawne na temat sporządzania i opiniowania umów oraz obsługi przedsiębiorstw. Publikacje mają na celu przybliżyć Państwu prawne zagadnienia związane z wieloma poruszanymi sprawami, wyjaśnić w sposób najbardziej przystępny problem oraz korzystne rozwiązania sprawy.

Konsument a gwarancja i rękojmia

Konsument a gwarancja i rękojmia

Tak naprawdę każdego dnia dokonujemy zakupów pewnych towarów. Decydując się na zakup, oczekujemy, że towar będzie nie tylko zgodny z jego opisem, ale przede wszystkim wolny od jakichkolwiek wad tak, abyśmy po zapłaceniu za niego danej ceny mogli w pełni korzystać z...

Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka

Czym jest zadatek a czym zaliczka? Poznaj różnice między zadatkiem a zaliczką jak i to w jaki sposób dochodzić roszczeń w ich przypadku.

Adwokat