Podział majątku wspólnego

Rozstanie może być trudne, ale proces podziału majątku wspólnego wcale być taki nie musi. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie postępowania o podział majątku wspólnego. Nasz doświadczony zespół adwokatów pomoże Ci w przejściu przez ten proces zrozumiale i skutecznie. Zaufaj nam, aby zapewnić Ci sprawiedliwe i satysfakcjonujące rozwiązanie sprawy.

Podział majątku wspólnego

Postępowanie o podział majątku wspólnego jest zazwyczaj częścią szerszej sprawy po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Może być ono efektem między innymi:

 • rozwodu,
 • separacji,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • zawarcia umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej,
 • orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego w Poznaniu są często długotrwałe i emocjonalne, dlatego warto się do nich dobrze przygotować i pozyskać profesjonalne wsparcie.

Czym jest majątek wspólny małżonków?

Pojęcie majątku wspólnego zostało zdefiniowane w art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zawiera on przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez obie strony lub przez jednego z małżonków. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że osoby tworzące związek posiadają do niego równe prawa oraz mogą nim rozporządzać na równych zasadach. Obejmuje on nie tylko ruchomości i nieruchomości zakupione w trakcie trwania związku, ale także:

 • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków i inne.

Podział majątku wspólnego w Poznaniu nie obejmuje z kolei majątków osobistych, czyli między innymi przedmiotów majątkowych nabytych przed powstaniem wspólności ustawowej oraz przedmiotów majątkowych nabytych przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.

Podział majątku wspólnego adwokat Poznań – dwie drogi

Nie ulega wątpliwości, że podział majątku wspólnego w Poznaniu jest postępowaniem złożonym. W podstawowym scenariuszu obie strony dochodzą do pełnego porozumienia i spotykają się w kancelarii notarialnej przy podpisaniu stosownego dokumentu.

Zazwyczaj jednak proces ten komplikuje się już przy odseparowaniu majątku osobistego od majątku wspólnego. Dalsze problemy mogą wynikać z podziału długów i kredytów (np. hipoteka na nieruchomości) czy żądania ustalenia nierównych udziałów małżonków. Kodeks podaje za podstawę takiego żądania istnienie ważnych powodów np. natury moralnej. W takiej sytuacji niezbędna będzie wizyta w sądzie.

Podział majątku wspólnego Poznań – w czym może pomóc adwokat?

Sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego w Poznaniu nie należy do spraw oczywistych. Należy uwzględnić w nim między innymi zakres, wartość poszczególnych składników majątku oraz proponowany sposób podziału. Dopasowanie skutecznej strategii do danego przypadku wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Moje wieloletnie zaangażowanie w tym temacie pozwala mi z powodzeniem zaangażować się w:

 • analizę majątkową,
 • negocjacje majątkowe,
 • reprezentację sądową.

Jeśli zależy Państwu na sprawiedliwym i efektywnym rozstrzygnięciu postępowania, zapraszam do kontaktu.

Adwokat