Windykacja i Egzekucja

W dzisiejszych czasach dokonanie sprzedaży, podpisanie umowy najmu czy pożyczki to dopiero połowa sukcesu. Drugą połową jest uzyskanie zapłaty za oferowane produkty lub usługi lub odzyskanie pożyczonych środków wraz z odsetkami.

Windykacja i Egzekucja

W dzisiejszych czasach dokonanie sprzedaży, podpisanie umowy najmu czy pożyczki to dopiero połowa sukcesu. Drugą połową jest uzyskanie zapłaty za oferowane produkty lub usługi lub odzyskanie pożyczonych środków wraz z odsetkami. W tym celu ważnym elementem działalności jest zatem niezwłoczne podjęcie profesjonalnych i zorganizowanych działań, zmierzających do odzyskania należności od opóźniającego się lub nieuczciwego kontrahenta, zanim zaległości te wpłyną negatywnie na naszą płynność finansową.

Kancelaria Adwokacka prowadzi działania windykacyjne podzielone na poszczególne etapy:

 • Etap przedsądowy – kompletowanie niezbędnej dokumentacji mającej znaczenie w postępowaniu sądowym, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego załatwienia sprawy
 • Etap sądowy – wniesienie pozwu do sądu i reprezentacja przed sądem
 • Etap egzekucyjny – wszczęcie postępowania egzekucyjnego, współpraca z komornikami sądowymi oraz kontrola ich czynności.

Według danych Krajowego Rejestru Długów zadłużenie polskich firm sięga ponad 9 miliardów złotych. Pięciokrotnie więcej wynoszą zobowiązania finansowe wszystkich Polaków. Skala zatorów płatniczych jest olbrzymia i nadal rosnąca. W tym kontekście warto zdać sobie sprawę, że podpisanie i zrealizowanie umowy to dopiero połowa sukcesu. Drugą połową jest uzyskanie należnego wynagrodzenia lub odzyskanie pożyczonych środków wraz z odsetkami. Nie zawsze udaje się wydostać te wierzytelności prośbami i prostymi kanałami komunikacji. Pomocna może się okazać usługa windykacji i egzekucji adwokata z Poznania.

Brak płatności może nieść poważne konsekwencje

Problemy z płynnością finansową, będące wynikiem zadłużenia nierzetelnych kontrahentów, niosą za sobą poważne konsekwencje dla funkcjonowania jednostki zarejestrowanej w Poznaniu. Katalog pojawiających się w takich sytuacjach zdarzeń może wyglądać następująco:

 • ograniczona zdolność do płacenia rachunków i zobowiązań,
 • brak funduszy na inwestowanie w rozwój firmy,
 • pogorszenie relacji z dostawcami i klientami,
 • spadek zaufania do firmy
 • trudności z pozyskiwaniem nowych klientów i partnerów biznesowych
 • nowe opłaty za odsetki od opóźnionych płatności,
 • zwiększony poziom stresu u pracowników,
 • pogorszenie morale i produktywności.

Jak im zaradzić? Rozwiązaniem może być niezwłoczne podjęcie profesjonalnych i zorganizowanych działań, zmierzających do odzyskania należności od opóźniającego się lub nieuczciwego klienta. Takie wsparcie oferuje Kancelaria Adwokacka ARTEM Angelika Rucińska.

Windykacja i egzekucja – adwokat Poznań

Problemy ze ściągalnością wierzytelności mogą spotkać każdego mieszkańca Poznania, od Szczepankowa, przez Rataje, Chartowo i Fabianowo-Kotowo, aż na Morasku kończąc. Windykacja i egzekucja prowadzona przez moją kancelarię wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując doświadczenie i skuteczność w odzyskiwaniu należności. Jestem w stanie pomóc w wielu sytuacjach, także w tych wynikających z tytułu wykonawczego, nakazu zapłaty, umowy cywilno-prawnej, wynajmu lokali czy nierozliczonych faktur.

Podejmowane działania podzielone są na trzy etapy:

Etap przedsądowy – kompletowanie niezbędnej dokumentacji mającej znaczenie w postępowaniu sądowym, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego załatwienia sprawy, przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty.
Etap sądowy – wniesienie pozwu do sądu, reprezentacja, uzyskanie tytułu wykonawczego.
Etap egzekucyjny – zabezpieczenie wierzytelności, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, współpraca z komornikami sądowymi oraz kontrola ich czynności.

Windykacja i egzekucja w Poznaniu to jedna z najważniejszych specjalizacji mojej Kancelarii. Prowadziłam już wiele spraw, których efektem było doprowadzenie do zawarcia ugody, zwrot pożyczek, odszkodowanie czy wygranie spraw o niezapłacone faktury.

Adwokat