Windykacja i Egzekucja

W dzisiejszych czasach dokonanie sprzedaży, podpisanie umowy najmu czy pożyczki to dopiero połowa sukcesu. Drugą połową jest uzyskanie zapłaty za oferowane produkty lub usługi lub odzyskanie pożyczonych środków wraz z odsetkami.

Windykacja i Egzekucja

W dzisiejszych czasach dokonanie sprzedaży, podpisanie umowy najmu czy pożyczki to dopiero połowa sukcesu. Drugą połową jest uzyskanie zapłaty za oferowane produkty lub usługi lub odzyskanie pożyczonych środków wraz z odsetkami. W tym celu ważnym elementem działalności jest zatem niezwłoczne podjęcie profesjonalnych i zorganizowanych działań, zmierzających do odzyskania należności od opóźniającego się lub nieuczciwego kontrahenta, zanim zaległości te wpłyną negatywnie na naszą płynność finansową.

Kancelaria Adwokacka prowadzi działania windykacyjne podzielone na poszczególne etapy:

  • Etap przedsądowy – kompletowanie niezbędnej dokumentacji mającej znaczenie w postępowaniu sądowym, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego załatwienia sprawy
  • Etap sądowy – wniesienie pozwu do sądu i reprezentacja przed sądem
  • Etap egzekucyjny – wszczęcie postępowania egzekucyjnego, współpraca z komornikami sądowymi oraz kontrola ich czynności.
Wybierz podkategorię
5

Umowy - sporządzanie i opiniowanie

5

Rozwody i sprawy rodzinne

5

Prawo spadkowe

5

Frankowicze i prawo bankowe

5

Prawo karne i wykroczeń

5

Odszkodowania i błędy medyczne

5

Nieruchomości

5

Obsługa przedsiębiorców

5

Windykacja i egzekucja

Adwokat