Prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków (alkoholu)

Kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków lub alkoholu to poważne przestępstwo, które niesie za sobą surowe konsekwencje prawne oraz ryzyko dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. W Kancelarii Adwokackiej z Poznania angażujemy się w obronę naszych klientów oskarżonych o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Nasz doświadczony zespół adwokatów świadczy kompleksową pomoc prawną, reprezentując klientów przed sądem oraz pomagając im zrozumieć ich prawa i obowiązki w trakcie postępowania. Dążymy do zapewnienia naszym klientom sprawiedliwego traktowania i minimalizacji konsekwencji prawnych. 

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków

Raporty Policji dotyczące wypadków pokazują, że skala wypadków drogowych z udziałem użytkowników dróg będących pod działaniem alkoholu wyraźnie spada. Jeszcze w 2013 roku było ich w Polsce ponad 4000, podczas gdy w 2023 roku około 1600. Odwrotną tendencję widać w danych dotyczących wypadków z udziałem osób odurzonych narkotykami. W 2014 roku takich zdarzeń było około 1000, zaś w 2023 roku dokładnie 2891. Wiele z nich dotyczy także okolic Poznania, dlatego warto mieć pod ręką dane kontaktowe do dobrego adwokata.

Kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków – adwokat Poznań

Podstawę prawną wymierzania kar za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu/narkotyków wyznacza Kodeks karny, w szczególności artykuł 178a. Mówi on, że ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, popełnia przestępstwo. Za taki stan uznaje się sytuację, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu, albo obecności w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Odmienną typizację ma stan po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Takie przypadki uznaje się za wykroczenie, co skutkuje łagodniejszą odpowiedzialnością karną niż w przypadku przestępstwa. Mamy z nimi miejsce, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi na poziomie 0,2‰ – 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W przypadku kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków nie ma bezpiecznego stężenia, które uchroniłoby prowadzącego przed konsekwencjami. W praktyce spraw prowadzonych w Poznaniu biegli zazwyczaj kierują się opracowaniem naukowym stworzonym przez specjalistów z dziedziny kryminalistyki i badań antydopingowych, które zawiera odpowiednie progi dla różnych rodzajów narkotyków.

Adwokat Poznań – co grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków?

Kodeks karny w swoich zapisach odnosi się wyłącznie do pojazdu mechanicznego. Oznacza to, że prowadzenie samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, ale także motocykla, maszyny rolniczej czy motoroweru pod pływem alkoholu lub innych środków odurzających, może zostać uznane za przestępstwo. Kara przyjmuje wtedy postać grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas do 15 lat. Może być ona jeszcze bardziej bolesna, gdy popełniony czyn spowodował wypadek lub odbywał się w okresie recydywy.

Prawo polskie przewiduje mniejsze konsekwencje dla jazdy po alkoholu lub podobnie działającego środka, która uznawana jest za wykroczenie. O jakich następstwach mowa? Areszt, grzywna nie niższa niż 2500 złotych oraz obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Nieco inaczej klasyfikowana jest jazda pod wpływem narkotyków/alkoholu rowerem w Poznaniu. Niezależnie czy mówimy tu o stanie po użyciu alkoholu, czy też bezpośrednio nietrzeźwości, jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny, aresztu oraz fakultatywnie zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowanie samochodu po alkoholu/narkotykach w Poznaniu – adwokat może bardzo pomóc

Emocje towarzyszące zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków w Poznaniu potrafią utrudniać obiektywną ocenę sytuacji. Pomoc doświadczonego adwokata, który doskonale zna przepisy, może być w tym wypadku nieoceniona. Moja kancelaria kompleksowo pomaga swoim klientom. Dokonuję analizy prawnej danej sytuacji, szczegółowo badam postępowanie służb bezpieczeństwa, weryfikuję możliwość zastosowania jednej z instytucji umorzenia, tj.:

  • Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne.
  • Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości.
  • Sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne.
  • Właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jeśli zależy Państwu na jak najkorzystniejszym rozstrzygnięciu sprawy, proszę o kontakt. Działam na terenie Poznania i okolic.

Adwokat