Naruszenie dóbr osobistych

W Kancelarii Adwokackiej z Poznania podejmujemy się obrony praw naszych klientów w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Rozumiemy, że takie sytuacje mogą być nie tylko krzywdzące emocjonalnie, ale także wymagają skutecznej interwencji prawnej. Nasz doświadczony zespół adwokatów jest gotowy świadczyć kompleksową pomoc prawną, reprezentując klientów w przypadkach zniesławienia, naruszenia prywatności czy nieuprawnionego wykorzystania wizerunku.

Naruszenie dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych to sytuacja, w której działanie osoby trzeciej negatywnie wpływa na dobra osobiste innej osoby. Kodeks cywilny nie definiuje czym są dobra osobiste, niemniej wskazuje ich przykładowe rodzaje. Do tego zbioru zaliczamy wartości niematerialne, które przysługują każdej jednostce i podkreślają jej odrębność. Chodzi tu więc o:

 • zdrowie,
 • wolność,
 • godność,
 • swobodę sumienia,
 • nazwisko lub pseudonim,
 • wizerunek,
 • tajemnicę korespondencji,
 • nietykalność mieszkania,
 • prawo do prywatności,
 • twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

Za naruszenie dóbr osobistych w Poznaniu można zatem uznać rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji, publikowanie wizerunku bez zgody, utrudnianie swobodnego wyrażania poglądów czy bezprawne wtargnięcie do czyjegoś mieszkania.

Jakie są konsekwencje naruszenia dóbr osobistych w Poznaniu?

Jakiego typu roszczeń może domagać się osoba poszkodowana naruszeniem dóbr osobistych? Adwokat w Poznaniu będzie prawdopodobnie żądać:

 • usunięcia skutków naruszania, np. poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści oraz we właściwej formie,
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
 • zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny,
 • naprawienia wyrządzonej szkody majątkowej, jeśli taka miała miejsca,
 • zakazu podejmowania tego typu działań w przyszłości.

Wybór odpowiedniego środka ochrony zależy od konkretnej sytuacji i rodzaju naruszenia. Istnieje także możliwość łącznego wnioskowania o zastosowaniu kilku roszczeń.

Naruszenie dóbr osobistych – adwokat Poznań

Jeśli Państwa dobra osobiste zostały naruszone, pomogę wykonać ekspertyzę sprawy oraz zapewnię:

 • kompleksowe doradztwo prawne,
 • analizę bazy literaturowej pod względem kwalifikacji czynu jako potencjalnego naruszenia dóbr osobistych,
 • pomoc w przygotowaniu pozwu,
 • zastępstwo procesowe,
 • wsparcie na etapie należytego zabezpieczenia materiału dowodowego,
 • pomoc w udowodnieniu, że zachowanie oskarżonego było zgodne z prawem.

Mnogość form instytucji naruszenia dóbr osobistych w Poznaniu oraz możliwość dochodzenia swoich praw w sprawie cywilnej lub na drodze karnej sprawiają, że uzyskanie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia wymaga dużego zasobu wiedzy i doświadczenia. Klientów zainteresowanych profesjonalizmem zapraszam do kontaktu.

Adwokat