Rozwody i Sprawy Rodzinne

Rozwody jak i sprawy rodzinne to niezwykle delikatny, często krępujący, a zarazem bardzo istotny obszar, bo wpływający bezpośrednio na życie naszych Klientów oraz członków ich rodzin. Jeśli szukasz dobrego adwokata w Poznaniu od spraw rozwodowych, koniecznie zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą.

Rozwody i Sprawy Rodzinne

Rozwody jak i sprawy rodzinne to niezwykle delikatny, często krępujący, a zarazem bardzo istotny obszar, bo wpływający bezpośrednio na życie naszych Klientów oraz członków ich rodzin. Zachowując w tych sprawach takt i dyskrecję oraz wysoki poziom kultury w komunikacji dążymy do skutecznej reprezentacji naszych Klientów.

W toku postępowania zmierzamy do najlepszego zabezpieczenia roszczeń i interesów naszych Klientów, a w dalszej perspektywie do uzyskania satysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia sprawy.

Kancelaria Adwokacka w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego reprezentuje Klientów m.in. w sprawach o:

 • rozwód lub separację
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy alimentacyjne oraz o władzę rodzicielską
 • ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dziećmi
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi
 • przysposobienie (adopcję)
 • rozdzielność majątkową między małżonkami
 • podział majątku małżonków
 • ubezwłasnowolnienie
 • ustanowienie opieki lub kurateli

Rozwody Poznań

Statystyki pokazują, że w ciągu pierwszych dziewięciu lat od zawarcia małżeństwa, co trzecie z nich kończy się rozwodem. Pary nie widzą sensu trwania w związku, w którym doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, przez który należy rozumieć zerwanie więzów duchowych, fizycznych i gospodarczych. Mimo tej powszechności zjawiska należy stanowczo podkreślić, że każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga odmiennego podejścia.

Adwokat rozwody Poznań

Rozwody to sytuacje wywołujące silne emocje. Osoby w nie zaangażowane są najczęściej przepełnione frustracją, niecierpliwością czy poczuciem krzywdy. Nadmierne ich eksponowanie może jednak nie być korzystne i bardzo często prowadzi do podejmowania niewłaściwych decyzji. Właśnie dlatego tak ważna jest obecność doświadczonego wsparcia w postaci adwokata czy radcy prawnego, który wspomoże w niebywale trudnych sytuacjach.

Warto pamiętać, że rozwody z terenu Poznania i okolic bywają trudne z wielu powodów:

 • dzieci – bezpieczeństwo dzieci jest w tym wypadku priorytetem. Im szybciej zakończą się procedury, tym mniej stresów dla członków rodziny,
 • majątek – istotne jest takie poprowadzenie sprawy, aby do każdej ze stron trafiła ta część majątku, która jej się należy,
 • pozostałe problemy – alkoholizm, hazard, narkotyki czy stosowanie przemocy fizycznej to tylko niektóre z pojawiających się przeszkód w polubownym załatwieniu sprawy.

Prawnik rozwody Poznań

Usługa ‘adwokat rozwód Poznań’ została stworzona z myślą o osobach, które potrzebują pomocy prawnej, technicznej i emocjonalnej. Kancelaria Adwokacka ARTEM Angelika Rucińska jest w stanie ocenić sytuację obiektywnie i przygotować skuteczną linię obrony, która przyczyni się do przyspieszenia wyroku. Moja pomoc obejmuje między innymi:

 • poradę prawną,
 • negocjacje, podczas których ustalane są warunki rozwodu małżeństw z terenu Poznania i okolic,
 • przygotowanie akt sprawy,
 • reprezentowanie przed sądem, gdzie jestem niczym bufor minimalizujący ogniska zapalne.

Moja Kancelaria Adwokacka mieści się w Poznaniu. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby z terenu województwa wielkopolskiego, które nie widzą szansy na uratowanie swojego związku i zdecydowały się na rozwód.

Artykuły prawne

Artykuły prawne na temat rozwodów, podziału majątku, spraw o alimenty. Publikacje mają na celu przybliżyć Państwu prawne zagadnienia związane z wieloma poruszanymi sprawami, wyjaśnić w sposób najbardziej przystępny problem oraz korzystne rozwiązania sprawy.

Adwokat