Odszkodowania i Błędy Medyczne

Niespodziewane zdarzenia takie jak wypadki, czy błędy wykwalifikowanego personelu medycznego niosą za sobą szereg traumatycznych przeżyć i negatywnych skutków, zarówno w sferze psychicznej jak i majątkowej.

Odszkodowania i Błędy Medyczne

Kancelaria Adwokacka z Poznania – ARTEM Angelika Rucińska specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw i pomagamy naszym klientom uzyskać należne im środki za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jak również rentę.

Błędy medyczne w Poznaniu – pomoc prawna

Niespodziewane zdarzenia takie jak wypadki, czy błędy wykwalifikowanego personelu medycznego niosą za sobą szereg traumatycznych przeżyć i negatywnych skutków, zarówno w sferze psychicznej jak i majątkowej. Profesjonalna pomoc prawna w tym zakresie, we współpracy z psychologami pozwoli zmierzyć się z problemem i pewniej spoglądać w przyszłość. Zabezpieczenie finansowe w takich chwilach jest niezmiernie ważne, gdyż pomoże pozyskać środki na dalsze leczenie i rehabilitację.

Niestety, mimo złożoności takich spraw czas nie pracuje na korzyść osoby pokrzywdzonej. Niejednokrotnie już pierwsze godziny po incydencie decydują o skuteczności całego wniosku. W takiej sytuacji warto skontaktować się z kompetentnym adwokatem z terenów Poznania, który odpowiednio zbada sprawę oraz podpowie, jakie kroki należy podjąć.

Czym jest błąd medyczny i jakie rodzaje błędów wyróżniamy?

Błąd medyczny nie został zdefiniowany bezpośrednio w przepisach prawa. Niemniej istnieje wiele przykładów piśmiennictwa prawniczego, które podjęło próbę unormowania tego pojęcia. Warto przytoczyć słowa wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku: „Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym”. Pod pojęciem ‘lekarza’ należy rozumieć także położne, pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów lub inne osoby wykonujące zawód medyczny.

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje błędów medycznych:

 • Błąd diagnostyczny – zachodzi, gdy lekarz ustali mylne rozpoznanie w efekcie nienależytego zastosowania wiedzy i praktyki medycznej. Najczęściej dotyczy on nie zalecenia badań diagnostycznych lub złej interpretacji wykonanych już badań.
 • Błąd terapeutyczny – dotyczy on nieprawidłowego, niewystarczającego lub nadmiernie ingerującego w organizm sposobu leczenia. Dobrym przykładem jest ekstrakcja chorych zębów, które nadawały się do dalszego leczenia innymi metodami.
 • Błąd techniczny – objawia się poprzez zaniedbanie lub niepoprawne wykonanie decyzji lekarskich. Może on dotyczyć np. braku zlecenia prób uczuleniowych bądź pomylenia tożsamości pacjenta.
 • Błąd organizacyjny podmiotu leczniczego – dotyczy złej organizacji procesu leczenia przez placówkę medyczną.

Odszkodowanie i błędy medyczne – adwokat Poznań

Jeżeli podejrzewają Państwo, że padli ofiarą błędu medycznego, doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pomyłki personelu medycznego, ponieśli dodatkowe koszty leczenia, rehabilitacji lub innych świadczeń z powodu błędu medycznego – zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią. Istnieje wiele narzędzi, które można w tej sytuacji wykorzystać. Mogą one przybrać formę:

 • odszkodowania za błąd medyczny,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zapłatę z góry na koszty leczenia,
 • renty na zwiększone potrzeby,
 • renty z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość,
 • uznania odpowiedzialności na przyszłość,
 • odsetek.

Wybór konkretnych rozwiązań zależy od specyfiki danej sprawy.

Artykuły prawne

Artykuły prawne na temat błędów medycznych, a także dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia. Publikacje mają na celu przybliżyć Państwu prawne zagadnienia związane z wieloma poruszanymi sprawami, wyjaśnić w sposób najbardziej przystępny problem oraz korzystne rozwiązania sprawy.

Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu Życie i zdrowie ludzkie, jako najcenniejsze wartości dla człowieka, są chronione na wielu płaszczyznach prawnych, w tym karnej i cywilnej. Ochrona prawna na gruncie prawa karnego została zawarta w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku...

Ciężki a lekki uszerbek na zdrowiu

Ciężki a lekki uszerbek na zdrowiu

Przestępstwo średniego a lekkiego uszczerbku na zdrowiu Pojęcie ,,uszczerbku na zdrowiu” jest niezwykle istotne z punktu widzenia odpowiedzialności karnej. W zależności bowiem od stopnia uszczerbku, jakiego doznał pokrzywdzony, sprawcy będzie przypisywany odpowiedni...

Medycyna estetyczna – sposób na piękno czy ryzyko oszpecenia?

Medycyna estetyczna – sposób na piękno czy ryzyko oszpecenia?

Medycyna estetyczna – Sposób na piękno czy ryzyko oszpecenia? Dynamiczny rozwój gałęzi medycyny estetycznej, jak również powszechność i wzrost zainteresowania tą dziedziną w ostatnich latach spowodowały, że zabiegi upiększające stają się powoli normalną praktyką....

Adwokat