Przestępstwo narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe stanowią poważne wyzwanie zarówno dla oskarżonych, jak i dla ich rodzin. W Kancelarii Adwokackiej z Poznania rozumiemy, że konsekwencje takich oskarżeń mogą być drastyczne. Dlatego oferujemy kompleksową pomoc prawną naszym klientom, zapewniając im skuteczną obronę w sprawach związanych z przestępstwami narkotykowymi.

Przestępstwo narkotykowe

Obecność adwokata może pomóc w każdej sprawie podlegającej pod prawo karne, jednak w przypadku spraw narkotykowych bardzo wiele zależy od skuteczności i szybkości działania. Rola prawnika zaczyna się już przy zatrzymaniu albo przeszukaniu mieszkania z terenu Poznania lub okolic.

Doświadczony pracownik Kancelarii Adwokackiej będzie w stanie zadbać o prawidłowość podejmowanych działań przez organy ścigania, zabezpieczy dowody, a w szczególnych przypadkach może sprzyjać zastosowaniu środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Z tego względu warto zaangażować osobę o dużym doświadczeniu i znajomością lokalnych realiów.

Przestępstwo narkotykowe – adwokat Poznań

Zastanawiasz się, czym jest przestępstwo narkotykowe? Już tłumaczę. W myśl ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii obejmuje ono:

 • wytwarzanie, przetwarzanie i przerabianie narkotyków czy dopalaczy,
 • wyrabianie, posiadanie, nabywanie przyrządów potrzebnych do wyrobienia takich substancji,
 • przywóz i wywóz narkotyków lub dopalaczy,
 • wprowadzenie tych środków do obrotu i uczestnictwo w tym procesie,
 • udzielanie innej osobie narkotyków lub dopalaczy,
 • udzielanie osobie trzeciej w celach zarobkowych (handel),
 • posiadanie narkotyków.

Czy zatem prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków jest przestępstwem narkotykowym? Nie. A czy posiadanie wyposażenia potrzebnego do wyrobienia substancji zakazanych na terenie Poznania wchodzi w tę kategorię? Jak najbardziej tak.

Adwokat Poznań – przestępstwa narkotykowe są surowo karane

W Polsce za przestępstwo narkotykowe uznaje się podejmowanie różnorodnych działań związanych z udziałem narkotyków miękkich (np. LSD, marihuana) oraz twardych (np. kokaina, amfetamina, opium). Warto jednak wiedzieć, że wymiar kary jest uzależniony od rodzaju środków zakazanych. Odmienna jest też odpowiedzialność dla poszczególnych typów czynów. Przykładowo za przemyt można otrzymać grzywnę lub karę pozbawienia wolności do 5 lat, z kolei uprawa znaczącej ilości może się zakończyć nawet 8-letnim wyrokiem.

Warto wiedzieć, że pomoc doświadczonego adwokata z Poznania bardzo często pozwala złagodzić wymiar kary. Udowodnienie niektórych czynów wymaga wystąpienia określonych przesłanek, a te bardzo często nie są powszechnie znane.

Zakres podejmowanych przeze mnie działań obejmuje między innymi:

 • udzielanie porad,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • tworzenie i wnoszenie apelacji do sądów wyższych instancji,
 • przygotowanie kasacji do Sądu Najwyższego,
 • reprezentację przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Współpraca może dotyczyć także etapu wykonania kary, gdzie przed skazanym występuje wiele możliwości (m.in. odroczenie, przerwa w odbywaniu, zatarcie skazania, dozór elektroniczny). Podejmuję się spraw tak w roli obrońcy osoby pokrzywdzonej, jak i oskarżonego. Zapraszam do kontaktu osoby z terenów Poznania i okolic.

Adwokat