Znęcanie

Znęcanie się nad drugą osobą to nie tylko przestępstwo karalne, ale również działanie, które może pozostawić trwałe szkody emocjonalne i fizyczne. W Kancelarii Adwokackiej z Poznania podejmujemy się reprezentacji osób poszkodowanych przez przemoc domową i znęcanie się. Nasz zespół adwokatów jest zaangażowany w zapewnienie wsparcia prawnego i ochrony prawnej dla ofiar znęcania się oraz podejmujemy działania w celu zapobieżenia dalszym aktom przemocy. Dążymy do zapewnienia naszym klientom sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Jeśli jesteś ofiarą znęcania się lub przemocy domowej, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.

Znęcanie

Przestępstwo znęcania się zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego polega na znęcaniu fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy. Nieco bardziej szczegółową definicję odnajdujemy w orzecznictwie polskich sądów.

Punktem odniesienia może być tu wyrok z 08.03.2012 r., sygn. II AKa 388/11, w którym mowa o „działaniu albo zaniechaniu polegającym na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzających się albo jednorazowych, lecz intensywnych i rozciągniętych w czasie”. Istotne jest więc w tym wypadku działanie umyślne, choć może ono mieć postać zamiaru bezpośredniego i ewentualnego.

Znęcanie – adwokat Poznań

Przestępstwo znęcania jest niestety stosunkowo często spotykane w Poznaniu. Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem obserwuję narastającą skalę zjawiska. Dotyczy ono tak zadawania bólu fizycznego, jak i sprawiania cierpień psychicznych (uporczywe wyzywanie, zastraszanie, wszczynanie awantur, szydercze komentarze).

Głównym problemem w przypadku tego typu przestępstwa jest sprowadzenie go do zdarzeń odbywających się za zamkniętymi drzwiami. Areną znęcania jest zazwyczaj dom jednorodzinny lub mieszkanie. Sprawca sumiennie dba o to, aby nie dopuścić do obecność jakiejkolwiek osoby trzeciej. To znacząco utrudnia przeprowadzenie procesu dowodowego.

Pierwszym krokiem na drodze do wyjścia z tej patowej sytuacji dla ofiary jest wezwanie Policji. Po takim zgłoszeniu najczęściej wszczynana jest procedura tzw. niebieskiej karty. Jeśli organ ścigania z Poznania dojdzie do wniosku, że zdarzenie nosi znamiona przestępstwa, zostanie wszczęte oficjalne postępowanie. W jego efekcie sprawdza może otrzymać karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a jeśli następstwem sytuacji jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, nawet do 12 lat.

Adwokat w Poznaniu – znęcanie

Obecność adwokata w sprawach dotyczących znęcania z terenu Poznania i okolic jest niezbędna, aby doprowadzić sprawę do korzystnego zakończenia. Ekspert będzie pomocny już na etapie przygotowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Znajomość przepisów prawa oraz orzecznictwa z przeszłości pozwala skupić się na najważniejszych elementach relacji i usunąć niepotrzebne emocje z pisma. To także szansa na uporządkowanie materiału dowodowego i zbadanie możliwości występowania innych zjawisk podlegających pod Kodeks karny.

Moja Kancelaria Adwokacka w Poznaniu zajmuje się także:

• reprezentacją pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego,
• dochodzeniem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
• obroną podejrzanego/oskarżonego, jeśli złożone zawiadomienie nie ma uzasadnienia w rzeczywistych czynach.

Zapraszam wszystkich mieszkańców z terenu Poznania i okolic. Zapewniam najwyższe kompetencje etyczne i zawodowe. Jeśli jesteś ofiarą znęcania się lub przemocy domowej, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.

Adwokat