Zniesławienie w mediach społecznościowych

W dzisiejszych czasach media społecznościowe stały się nieodłączną częścią naszego życia, ale niestety mogą także stanowić platformę do zniesławienia i naruszania dobrego imienia. W Kancelarii Adwokackiej z Poznania podejmujemy się obrony praw naszych klientów w przypadkach zniesławienia w mediach społecznościowych.

Zniesławienie w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Tik Tok

Dane Digital Poland pokazują, że w grupie osób pełnoletnich aż 75% posiada konto w mediach społecznościowych. Szeroki dostęp do sieci internetowej oraz szybki przepływ informacji sprzyjają rosnącej liczbie pojawiających się przypadków zniesławienia, potocznie nazywanego pomówieniem. Warto wiedzieć, że osoba, której wizerunek lub reputacja ucierpi na skutek nieprawdziwych publikacji, ma pełne prawo skorzystać ze środków prawnych w celu naprawy tej sytuacji.

Zniesławienie w mediach społecznościowych w Poznaniu – jakie może przyjmować formy?

Przestępstwo zniesławienia w samej swej istocie polega na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o konkretne postępowanie lub cechy, które w następstwie mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania.

Zniesławienie może przyjmować formę informacji wypowiedzianej w obecności innych osób, ale obecnie częściej spotyka się działanie przy użyciu środków masowej komunikacji. Szczególnie duża częstotliwość i intensywność pomówień przypada na media społecznościowe, w tym Facebook, Instagram i Tik Tok.

Wielu użytkowników czuje się bezkarnych w sieci. Z tego powodu podejmuje czynności, których nie odważyłaby się wykonać w rzeczywistości. Należą do nich między innymi: oskarżanie, zarzucanie (np. narkomanii czy alkoholizmu), przypisywanie (np. choroby psychicznej), posądzanie (np. o popełnienie czynu zabronionego), czy też podejrzewanie o postępowanie lub właściwości negatywnie rzutujące na ocenę podmiotu, mające charakter poniżający w opinii publicznej.

Ten typ przestępstwa jest uregulowany w Kodeksie karnym i może skutkować różnorodnymi konsekwencjami prawnymi: od grzywny, przez ograniczenie wolności, aż na pozbawieniu wolności kończąc. Warto pamiętać, że ofiara ma prawo złożyć wniosek nawet wtedy, gdy nie zna imienia i nazwiska sprawcy. W tym wypadku załącza się dokument wzywający do dokonania czynności zmierzających do ustalenia sprawcy.

W kontekście zniesławienia należy zwrócić baczną uwagę na rozróżnienie w stosunku do zniewagi. Ta druga dotyczy wyłącznie osoby fizycznej i jej godności.

Zniesławienie na Facebooku, Instagramie, Tik Toku – jak je udowodnić przed sądem w Poznaniu?

Udowodnienie zniesławienia na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy TikTok, jest procesem złożonym. Przede wszystkim należy pamiętać, iż to przestępstwo ścigane jest z oskarżenia prywatnego. Postępowanie przed sądem musi zostać zatem zainicjowane przez osobę zniesławioną.

Wymaga to przygotowania odpowiedniego aktu, który musi być poparty materiałem dowodowym. Proces poświadczania swoich racji w sprawach zniesławienia prowadzonych przed sądami w Poznaniu opiera się na kilku filarach, do których zaliczamy:

• nagrania, zapisy rozmów, zdjęcia, korespondencje, zrzuty postów z mediów społecznościowych,
• zeznania świadków,
• przedstawienie opinii ekspertów lub analizy biegłych sądowych (nabiera ona większego znaczenia w przypadku spraw technicznych lub specjalistycznych).

Adwokat Poznań – jak może pomóc w sprawach o zniesławienie w mediach społecznościowych?

Kancelaria adwokacka może odegrać kluczową rolę w sprawach o zniesławienie na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy TikTok. Adwokat służy:

• poradą prawną i oceną sytuacji,
• reprezentacją przed platformą społecznościową (np. w skutecznym zgłaszaniu naruszeń regulaminu platformy czy uzyskania usunięcia lub zablokowania treści),
• pomocą w złożeniu pozwu sądowego,
• zebraniem materiału dowodowego,
• pomocą w kształtowaniu działań zapobiegawczych,
• reprezentacją przed organami ścigania i sądami,
• obroną interesów osoby niesprawiedliwie osądzonej.

Moja Kancelaria ma duże doświadczenie w podobnych sprawach, które może okazać się bezcenne podczas prowadzenia skomplikowanych tematów. Nasz doświadczony zespół działa skutecznie na terenie Poznania i okolic, reprezentując klientów w walce o ochronę ich reputacji i prawdziwość informacji. Dążymy do zapewnienia naszym klientom sprawiedliwości oraz rekompensaty za poniesione szkody. Jeśli padłeś ofiarą zniesławienia w mediach społecznościowych, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.

Adwokat