Wykorzystanie wizerunku bez zgody

Wizerunek to wartość, którą każdy powinien mieć prawo chronić. W Kancelarii Adwokackiej z Poznania podejmujemy się obrony praw osób, których wizerunek został wykorzystany bez zgody. Nasz zespół adwokatów specjalizuje się w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich, nieuprawnionym wykorzystaniem wizerunku oraz ochroną dóbr osobistych. Działamy skutecznie, aby zapewnić naszym klientom sprawiedliwość i rekompensatę za takie naruszenia, a także zapobiec dalszemu wykorzystywaniu ich wizerunku.

Wykorzystanie wizerunku bez zgody

Postępujący rozwój technologii oraz szeroki dostęp do urządzeń umożliwiających utrwalanie materiałów audiowizualnych sprawiają, że ochrona wizerunku jest dzisiaj bardzo trudna. Zamieszczenie zdjęcia czy grafiki w mediach społecznościowych jest dzisiaj banalnie proste. Dzięki nim każdy użytkownik platform może dotrzeć ze swoim przekazem do tysięcy osób bez dodatkowych kosztów. Wykorzystanie wizerunku bez zgody może tym samym prowadzić do poważnych konsekwencji. Warto pamiętać, że takie działanie jest bezprawne i grozi surowymi karami.

Wizerunek mieszkańców Poznania chroniony na dwa sposoby

Wizerunek jest chroniony zarówno w Kodeksie cywilnym, jak i na gruncie ustawy o prawie autorskim. Rozumiemy przez niego szeroko pojętą podobiznę człowieka, na którą składają się takie cechy jak: wygląd człowieka, podobizna czy obraz fizyczny. Znaleźć można przykłady interpretacji sądowych, które w kategorię wizerunku włączają dodatkowe elementy związane z wykonywanym zawodem, jak: charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się, obecność okularów czy konkretnej fryzury.

Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wizerunek jest dobrem niematerialnym, którego ochrona ma charakter formalny.

Wykorzystanie wizerunku bez zgody w Poznaniu

Wykorzystanie wizerunku mieszkańca Poznaniu lub dowolnej innej miejscowości bez jego zgody, może w szczególnym przypadku stanowić przestępstwo. W myśl art. 191a Kodeksu karnego „Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Odpowiedzialność cywilnoprawną ponosimy z kolei w sytuacjach podlegających pod ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks cywilny. Może ona przybierać formę niemajątkową (np. zaniechanie działań i usunięcie skutków) i majątkową (np. zadośćuczynienie lub przekazanie środków na wskazany cel społeczny). Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego I CSK 61/2010, oceniając wysokość kary, organy sądownicze kierują się:

 • rodzajem naruszonego dobra osobistego,
 • skalą naruszenia,
 • okolicznościami,
 • charakterem działania sprawcy,
 • zakresem krzywdy i długotrwałością jej odczuwania.

Co do zasady rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku wymaga zgody. Musi być ona jednoznaczna i niebudząca wątpliwości oraz sprecyzowana co do konkretnych warunków i okoliczności dalszego wykorzystania. Wyrażenie zgody może przybierać dowolną formę, a ewentualny ciężar udowodnienia, że zgoda była wcześniej wyrażona, spoczywa na osobie rozpowszechniającej.

Częstym przykładem bezprawnego wykorzystania wizerunku mieszkańców Poznania jest zamieszczenie zdjęcia na jednej z platform społecznościowych (np. Facebook czy Instagram), gdy zdjęcie to nie zawiera krajobrazu ani elementów imprezy publicznej.

Wykorzystanie wizerunku bez zgody – adwokat Poznań

Postępowania związane z wykorzystaniem wizerunku bez zgody w Poznaniu bywają trudne. Z tego względu niezwykle ważne jest fachowe doradztwo prawne. W ramach usług świadczonych przez moją kancelarię zapewniam między innymi:

 • Wyjaśnienia skomplikowanych przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych dotyczące wykorzystania wizerunku.
 • Ocenę konkretnej sytuacji i określenie, czy doszło do naruszenia praw.
 • Przejrzystą informację o przysługujących prawach i sposobach ich dochodzenia na drodze sądowej.
 • Sporządzenie i wniesienie pozwu,
 • Reprezentację przed sądami różnych instancji.
 • Negocjację ugody z drugą stroną.
 • Zbieranie dowodów na poparcie roszczeń (m. in. zdjęcia, filmy, zrzuty ekranu z Internetu i korespondencję z drugą stroną, kontakt ze świadkami i uzyskanie oświadczeń).
 • Pomoc w egzekwowaniu wyroku sądu.

W celu umówienia się na konsultację prawną w sprawie wykorzystania wizerunku bez zgody zapraszam do kontaktu wszystkich mieszkańców Poznania i okolic.

Adwokat