Prawo Spadkowe

Decyzji o tym co stanie się z naszym majątkiem, gdy nas już zabraknie lepiej nie pozostawiać zapisom ustawowym lub porozumieniu krewnych.

Prawo Spadkowe

Dziedziczenie to skomplikowany proces, który może budzić wiele pytań i wątpliwości. Nawet proste sprawy spadkowe z terenu Poznania i okolic często wymagają fachowej pomocy prawnej, aby chronić interesy wszystkich stron i zapewnić prawidłowy przebieg postępowania. Moja Kancelaria przez wiele lat funkcjonowania na rynku obsłużyła setki spadkodawców i spadkobiorców. Dzięki wsparciu byli oni świadomi swoich praw i obowiązków na każdym etapie postępowania.

Prawo spadkowe – adwokat Poznań

Decyzji o tym co stanie się z naszym majątkiem, gdy nas już zabraknie, lepiej nie pozostawiać zapisom ustawowym lub porozumieniu krewnych. Tę ostatnią dyspozycję warto sformułować w sposób, który wyeliminuje niejasności i rodzinne spory. W ten sposób sprawa rozwinie się zgodnie z wolą spadkodawcy, który podzieli dorobek jego życia i zabezpieczy interesy bliskich mu osób.

Mając na względzie wykładnię sądową oraz obserwacje czynione na terenie Poznania, zwraca uwagę, że utworzenie niepodważalnego testamentu nie jest zadaniem prostym. Istotna jest tu nie tylko jego treść, ale także forma.

Moja Kancelaria Adwokacka w miejscowości Poznań udziela pomocy w sporządzeniu testamentu w tym w sformułowaniu zapisów zwykłych i windykacyjnych oraz poleceń. Mogę także towarzyszyć podczas wizyty u notariusza, aby zyskać stuprocentową pewność, że ostatnia wola została właściwe spisana.

Prawo spadkowe – prawnik Poznań

Większość spraw z zakresu prawa spadkowego dotyczy kwestii stwierdzenia nabycia spadku, dokonania działu spadku lub dochodzenia roszczeń związanych z zachowkiem. Kancelaria Adwokacka ARTEM Angelika Rucińska jest w stanie pomóc także w przypadku:

  • uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • stwierdzenia nieważności spisanego testamentu,
  • wyłączenie męża lub żony od dziedziczenia,
  • zobowiązania do wykonywania zapisu lub polecenia.

Należy pamiętać, że nieznajomość przepisów może w tym wypadku przyczynić się do utraty majątku o znacznej wartości. Moje wsparcie dla klientów z Poznania i okolic może przybierać formę doradztwa lub prowadzenia spraw sądowych, dzięki czemu zabezpieczam interesy klientów na każdym etapie.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, celem dobrania dogodnego terminu spotkania. Z chęcią odpowiem na wszystkie Państwa pytania.

Artykuły prawne

Artykuły prawne na temat testamentów, prawa spadkowego, zachowku. Publikacje mają na celu przybliżyć Państwu prawne zagadnienia związane z wieloma poruszanymi sprawami, wyjaśnić w sposób najbardziej przystępny problem oraz korzystne rozwiązania sprawy.

Alimenty od dziadków – czy można ich dochodzić?

Alimenty od dziadków – czy można ich dochodzić?

Alimenty od dziadków – czy można ich dochodzić? Nie ulega wątpliwości, że zobowiązanymi do alimentacji na rzecz dziecka w pierwszej kolejności są oczywiście jego rodzice. Jednak pomimo tego, że zaspokajanie usprawiedliwionych, bieżących potrzeb dziecka należy do...

Majątek osobisty małżonka a dziedziczenie spadku po jego śmierci

Majątek osobisty małżonka a dziedziczenie spadku po jego śmierci

Majątek osobisty małżonka a dziedziczenie spadku po jego śmierci Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa (chyba że zawrą jedną z przewidzianych przez prawo umów majątkowych małżeńskich, np. intercyzę). Jednak...

Adwokat