Oszustwo

Wyłudzenia i oszustwa są poważnymi przestępstwami, które mogą mieć znaczący wpływ na życie osobiste i zawodowe ofiar. W Kancelarii Adwokackiej z Poznania angażujemy się w obronę naszych klientów przed oskarżeniami o wyłudzenia oraz oszustwa, zapewniając im rzetelną i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Nasz doświadczony zespół adwokatów podejmuje skuteczne działania obronne, dbając o prawa i interesy naszych klientów. 

Oszustwo

Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce jest wyłudzenie, powszechnie nazywane oszustwem. Skala jego występowania rośne z każdym rokiem, co ma związek między innymi z rozwojem nowoczesnych technologii. Oszustwo to dość nietypowa sytuacja z zakresu prawa karnego i wykroczeń, bowiem nie mamy tu do czynienia z użyciem przemocy. Podstawy prawne dla stypizowanego przypadku zostały szczegółowo wypunktowane w art. 286 Kodeksu karnego.

Oszustwo – adwokat Poznań

Kiedy mamy do czynienia z oszustwem? Istotą tego przestępstwa jest doprowadzenie do sytuacji niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonego. Nie ma tu znaczenia, czy to mienie jest własnością ofiary, czy też jedynie nim dysponował. Ważne są natomiast takie elementy jak:

  • Wprowadzenie w błąd – chodzi o wysyłanie mylnego przekazu lub zatajenie istotnych informacji, które prowadzą do osiągnięcia określonych korzyści. Przykładem może być zaciągnięcie zobowiązania w momencie, gdy dana osoba wie, że nie będzie w stanie go spłacić.
  • Świadome wykorzystanie błędu pokrzywdzonego – jako doświadczony adwokat z Poznania często spotykam się z sytuacją, gdy jedna osoba wykorzystuje dla zaspokojenia własnych celów nieświadomość innej osoby co do okoliczności danego zajścia. W ostatnich latach wiele tego typu spraw dotyczyło roztaczania aury specjalisty i przyjmowania projektów, do wykonania których zleceniobiorca nie miał kompetencji (np. w branży IT czy grafice).
  • Wykorzystanie łatwowierności pokrzywdzonego – osoby chore, starsze czy niepełnoletnie bardzo często nie są w stanie prawidłowo zinterpretować propozycji pojawiających się w otoczeniu. Wyłudzenie danych, środków pieniężnych czy przedmiotów jest w takim przypadku modelowym oszustwem.

Adwokat Poznań – oszustwo niejedno ma imię

W zależności od wagi popełnionego czynu za oszustwo w Poznaniu grozi:

• od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności przy podstawowym typie,
• grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 – przy niewielkiej wartości mienia,
• od 1 roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności przy mieniu znacznej wartości.

Jeśli sprawca dobrowolnie naprawił szkodę, sąd może odstąpić od wymierzenia kary lub zastosować nadzwyczajne złagodzenie.

Artykuł 286 Kodeksu karnego odnosi się do sytuacji typowej. W praktyce doświadczamy także wyłudzenia przyjmujące szczególne formy. Mowa tu między innymi o:

• oszustwie komputerowym,
• oszustwie finansowym,
• oszustwie ubezpieczeniowym,
• oszustwie kapitałowym.

Roszczenie cywilnoprawne vs. oszustwo– pomoc adwokata z Poznania

Udowodnienie oszustwa nie jest prostą sprawą. Strategia przyjęta przed sądem musi skupiać się na trzech kwestiach. Po pierwsze należy jednoznacznie przedstawić kwestię niekorzystnego rozporządzania mieniem. Rolą adwokata jest w tym wypadku udowodnienie wpływu sprawcy na zachowania pokrzywdzonego. Po drugie należy wykazać osiągnięcie korzyści majątkowych. Wreszcie po trzecie nie można zapomnieć o umyślności działania.

Oszustwo jest typem celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych, co oznacza, że zarówno motywacje, jak i podejmowane środki, są świadomie użytkowane przez sprawcę.

Z uwagi na różnorodność typu oszustw, znalezienie kompetentnego adwokata z Poznania nie należy do spraw prostych. Wymagane jest dokładne zbadanie sprawy, zebranie dowodów, a często przeprowadzenie indywidualnego śledztwa.

Od prawidłowego przejścia tych etapów zależy obrana strategia, a ostatecznie także skuteczność całego procesu.

Decydując się na moje usługi zyskują Państwo wiedzę, empatię i pewność, że postępowania prowadzone przed Sądem I i II instancji będą nastawione na skuteczność podejmowanych działań. Reprezentuję klientów, którzy występują zarówno w roli podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela. Jeśli potrzebujesz wsparcia w przypadku oskarżeń o wyłudzenia lub oszustwa, zapraszam do kontaktu wszystkie osoby z terenu Poznania i okolic. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.

Adwokat