Zawieszenie sprawy o rozwód- czy możliwe?

Artykuły Prawne » Rozwody i sprawy rodzinne » Zawieszenie sprawy o rozwód- czy możliwe?
Czy w przypadku złożenia pozwu o rozwód istnieje możliwość zawieszenia postępowania? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie konsekwencję się z tym wiążą? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Zawieszenie sprawy o rozwód- czy możliwe?

Obecnie coraz więcej małżeństw podejmuje decyzję o zakończeniu związku małżeńskiego, co kończy się naturalnie złożeniem przez jednego z małżonków pozwu o rozwód do Sądu. Najczęściej decyzja ta jest przemyślana i stanowi konsekwencję nieskutecznych prób odbudowania przez małżonków więzi małżeńskich. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że już po złożeniu pozwu o rozwód, w toku sprawy rozwodowej, małżonkowie dochodzą do porozumienia i chcą dać sobie jeszcze jedną szansę na uratowanie związku.

Czy w przypadku złożenia pozwu o rozwód istnieje możliwość zawieszenia postępowania? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie konsekwencję się z tym wiążą? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Czy można zawiesić postępowanie w sprawie o rozwód?

Czasami zdarza się, że małżonkowie dopiero w toku sprawy o rozwód podejmują starania o uratowanie małżeństwa. W takiej sytuacji złożenie pozwu o rozwód i zainicjowanie postępowania sądowego nie wykluczają możliwości wycofania się z decyzji o zakończeniu związku, bądź też czasowego wstrzymania rozpoznania sprawy przez Sąd.

Zawieszenie postępowania to nic innego jakwstrzymanie przez Sąd podejmowania jakichkolwiek czynności procesowych w toczącej się już sprawie rozwodowej. Zawieszenie postępowania rozwodowego następuje w drodze postanowienia sądu na:

  1. zgodny wniosek stron lub
  2. z urzędu.

Zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron.

W każdej sprawie cywilnej, w tym także w sprawie o rozwód strony mogą złożyć wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania, co wynika wprost z art. 178 k.p.c. Wniosek taki należy złożyć do Sądu, przed którym toczy się sprawa. Małżonkowie muszą być jednak w tej kwestii zgodni – oboje muszą wyrazić wolę zawieszenia postępowania. We wniosku należy bowiem wskazać, z jakich przyczyn strony wnoszą o zawieszenie sprawy. Najczęściej w uzasadnieniu wniosku małżonkowie podają, że podjęli próby ratowania małżeństwa, np. udali się na terapię dla par, ponowne zamieszkali, itp.

Po wydaniu przez Sąd postanowienia o zwieszeniu postępowania sprawa ulega „zamrożeniu”. Oznacza to, że Sąd nie będzie podejmował jakichkolwiek działań w sprawie z wyjątkiem czynności zabezpieczających sprawę lub dowód. Nie będą wówczas wyznaczane rozprawy, wysyłane zobowiązana do stron. Sąd będzie mógł jednak rozpoznać uprzednio złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia np. alimentów na rzecz dzieci.

Jeżeli jednak po wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania, podejmowane przez małżonków próby odbudowania łączących ich niegdyś więzi nie przyniosą oczekiwanego skutku, każdy z nich może złożyć do Sądu wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. Wówczas sprawa o rozwód będzie toczyła się dalej. Należy jednak pamiętać, że wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania można złożyć do Sądu nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, jeżeli strony we wniosku o zawieszenie nie oznaczyły dłuższego terminu.

A co w sytuacji, gdy żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania? Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w ciągu sześciu miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, wówczas Sąd je umorzy. W takiej sytuacji małżonek, który będzie chciał rozwodu, będzie zmuszony ponownie złożyć pozew do Sądu i od nowa zainicjować całe postępowanie.

Zawieszenie postępowania przez Sąd z urzędu.

Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód może nastąpić również bez wniosku którejkolwiek ze stron. Dzieje się tak wówczas, gdy Sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania (art. 440 k.p.c.). Najczęściej chodzi o sytuacje, kiedy między małżonkami nie ustały jeszcze definitywnie wszystkie więzi małżeńskie, albo jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwód, powołując się właśnie na brak całkowitego zerwania wszystkich więzi. Instytucja ta ma na celu umożliwienie małżonkom zweryfikowanie tego, czy są jeszcze w stanie uratować małżeństwo, osiągnąć porozumienie, np. poprzez podjęcie terapii dla par. Jak wskazano powyżej, Sąd może skorzystać z tego rozwiązania tylko jeden raz w toku całego postępowania.

Podjęcie zawieszonego postępowania następuje tutaj również na wniosek jednego z małżonków, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. Co ważne, w razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu postępowania, sąd umorzy sprawę.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych ze sprawą o rozwód, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokat Angeliki Rucińskiej, która udzieli fachowej pomocy w tej kwestii.

Pomoc prawna - Adwokat Angelika Rucińska - Kancelaria Adwokacka Poznań

Kancelaria Adwokacka Poznań

Skorzystaj z pomocy doświadczonego Adwokata w Poznaniu. Przybliż nam swój problem, a my wskażemy Ci najszybsze i skuteczne rozwiązania sprawy!

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najnowsze artykuły prawne

Komentarze

  1. Wziąłem telefon na abonament za który nie płaciłem mam zarzut wyłudzenia na jaką karę mogę liczyć.

Adwokat