Dobrowolne poddanie się egzekucji

Artykuły Prawne » Windykacja i egzekucja » Dobrowolne poddanie się egzekucji
Na czym polega dobrowolne poddanie się egzekucji, kiedy oraz w jaki sposób można je zastosować i wyegzekwować, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

W dzisiejszych czasach świadomość zarówno wierzycieli jak i dłużników co do przysługujących im praw jest coraz większa. W prawie zauważalny jest wzrost różnego rodzaju mechanizmów i instytucji, które mają na celu zwiększenie ochrony tak jednych jak i drugich. Jedną z takich instytucji, która szczególnie w ostatnich latach zwiększyła swoją popularność jest tzw. dobrowolne poddanie się egzekucji, uregulowane w art. 777 k.p.c.

O tym na czym polega dobrowolne poddanie się egzekucji, kiedy oraz w jaki sposób można je zastosować i wyegzekwować, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Dobrowolne poddanie się egzekucji – czym jest i na czym polega?

Na początku należy wyjaśnić na tym czym w ogóle jest dobrowolne poddanie się egzekucji. Jest to nic innego jak oświadczenie dłużnika, w którym dobrowolnie zobowiązuje się on do poddania egzekucji w określonych przypadkach i wobec konkretnego wierzyciela. Co ważne, oświadczenie to musi zostać złożone w formie aktu notarialnego. Oświadczenie to musi spełniać także szereg innych, formalnych wymogów określonych w art. 777 k.p.c., tj.:

  • dane dłużnika,
  • dane wierzyciela,
  • źródło zobowiązania dłużnika (np. umowa),
  • dokładne określone zobowiązanie do wykonania,
  • termin do wykonania zobowiązania.

Takie oświadczenie po spełnieniu wszystkich wymogów pozwala, aby wierzyciel, w przypadku nieuregulowania zobowiązania w terminie, wystąpił do właściwego Sądu z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności. Akt notarialny opatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy i można udać się z nim do komornika w celu wszczęcia egzekucji – zastępuje on wyrok sądowy. Instytucja ta jest o tyle wygodna, że poza wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności de facto pomija drogę sądową. Nie trzeba składać pozwu, np. o zapłatę, narażać się na dodatkowe koszty i stres, a ponadto zapewnia znaczną oszczędność czasu, a tym samym zwiększa szansę na skuteczność egzekucji i otrzymanie naszej wierzytelności, np. pieniędzy.

Jako przykład można wskazać umowę pożyczki zawartą pomiędzy dwoma osobami. W umowie, zawartej w formie aktu notarialnego, pożyczkobiorca złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Pożyczone pieniądze miał oddać do dnia 2 lipca 2024 roku. Jednak mimo upływu terminu nie oddał pieniędzy nawet w części. Już kolejnego dnia wierzyciel może wystąpić do Sądu o nadanie temu oświadczeniu klauzuli wykonalności.

Rodzaje oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Na podstawie przepisu art. 777 k.p.c. możemy wyróżnić tak naprawdę trzy rodzaje oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, tj.:

  1. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie,
  2. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,
  3. akt notarialny określony w pkt 1 lub 2, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Podsumowując, dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym zgodnie z art. 777 k.p.c. to szczególny sposób zabezpieczenia roszczenia wierzyciela. Takie oświadczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności zastępuje wyrok sądowy, a to z kolei pozwala szybciej i skuteczniej odzyskać naszą wierzytelność.

W przypadku, w którym chcemy sporządzić umowę zawierającą prawidłowo sformułowane i skuteczne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji bądź wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu zawierającemu takie oświadczenie klauzuli wykonalności, zachęcamy do kontaktu z adwokat Angeliką Rucińską, która udzieli porady prawnej i pomoże sporządzić poprawny wniosek oraz zadbać o interesy klienta.

Pomoc prawna - Adwokat Angelika Rucińska - Kancelaria Adwokacka Poznań

Kancelaria Adwokacka Poznań

Skorzystaj z pomocy doświadczonego Adwokata w Poznaniu. Przybliż nam swój problem, a my wskażemy Ci najszybsze i skuteczne rozwiązania sprawy!

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najnowsze artykuły prawne

Komentarze

  1. Witam Jeśli ktoś wymuszał na mnie kupno telefonu za ponad 2 tys zł , żółwia za 1 tys zł plus…

  2. Szanowna Pani Mecenas, Zainspirował mnie Pani artykuł "Rozwód a choroba psychiczna.". Na wstępie zaznaczę, że sprawa o którą będę pytać,…

Adwokat