Podział majątku przed rozwodem

Artykuły Prawne » Rozwody i sprawy rodzinne » Podział majątku przed rozwodem
Kiedy możliwy jest podział majątku wspólnego małżonków przed rozwodem oraz jak tego podziału dokonać?

Podział majątku przed rozwodem

Podział majątku wspólnego małżonków wielu osobom nieodłącznie kojarzy się z rozwodem. Wiele z nas nie zdaje sobie natomiast sprawy tego, że podziału majątku wspólnego można dokonać nie tylko po rozwodzie bądź w trakcie jego prowadzenia, ale również przed rozwodem. Co więcej, małżonkowie wcale nie muszą się rozwodzić, aby tego podziału dokonać. Tak naprawdę można latami tworzyć zgodne i trwałe małżeństwo, a mimo to, z różnych względów ekonomicznych chcieć ustanowić rozdzielność majątkową, a następnie podzielić majątek wspólny.

O tym, kiedy możliwy jest podział majątku wspólnego małżonków przed rozwodem oraz jak tego podziału dokonać, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Majątek wspólny

Na początku należy wskazać na to czym w ogóle jest majątek wspólny małżonków, kiedy powstaje i co wchodzi w jego skład. Zgodnie z art. 31 k.r.i.o. majątek wspólny powstaje z chwilą zwarcia małżeństwa. Obejmuje on przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, w szczególności:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego
    z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie,
  • środki zgromadzone na koncie OIPE.

Zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, a istniejąca między nimi wspólność jest wspólnością łączną. Oznacza to, każdy z małżonków dysponuje całością majątku, a nie wyodrębnionymi i określonymi jego składnikami czy częściami. Wspólność majątkowa małżeńska co do zasady trwa do momentu prawomocnego orzeczenia rozwodu, chyba, że strony ustanowią ją wcześniej.

Podział majątku wspólnego przed rozwodem – kiedy jest możliwy?

Podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa jest możliwy, jednakże tylko w ściśle określonych sytuacjach. Przede wszystkim, żeby tego dokonać, w pierwszej kolejności obligatoryjnie musimy ustanowić rozdzielność majątkową. Wynika to z tego, że w polskim prawie co do zasady, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Rozdzielność oczywiście można ustanowić sądownie, natomiast jeżeli małżonkowie są zgodni co do chęci rozdzielenia majątku można tego dokonać również poprzez zawarcie odpowiedniej majątkowej umowy małżeńskiej tzw. intercyzy.

Dopiero kiedy formalnie między małżonkami zaistnieje rozdzielność majątkowa małżeńska, będzie można dokonać podziału majątku wspólnego. Tego również możemy dokonać na dwa sposoby: sądownie oraz umownie. Jeżeli strony są zgodne co do sposobu podziału, lepiej zrobić to za pomocą umowy – jest to rozwiązanie szybsze i tańsze. Natomiast w przypadku konfliktu, konieczne będzie złożenie do właściwego Sądu wniosku o dokonanie podziału majątku wspólnego. Warto mieć jednak na uwadze, że są to sprawy, które trwają dość długo, a nadto niejednokrotnie wymagają powołania dowodu z opinii biegłego, co
z kolei generuje wysokie koszty takiego postępowania.

Podsumowując, podział majątku wspólnego przed orzeczeniem rozwodu jest możliwy, jednakże najpierw konieczne jest ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Dopiero, gdy w małżeństwie przestanie istnieć wspólność, będziemy mogli dokonać podziału majątku.

W razie jakichkolwiek innych pytań związanych z podziałem majątku, zachęcamy do kontaktu z adwokat Angeliką Rucińską, która z uwagi na posiadane doświadczenie, w szczególności w prowadzeniu spraw rodzinnych i majątkowych, udzieli profesjonalnej porady prawnej.

Pomoc prawna - Adwokat Angelika Rucińska - Kancelaria Adwokacka Poznań

Kancelaria Adwokacka Poznań

Skorzystaj z pomocy doświadczonego Adwokata w Poznaniu. Przybliż nam swój problem, a my wskażemy Ci najszybsze i skuteczne rozwiązania sprawy!

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najnowsze artykuły prawne

Komentarze

  1. Szanowna Pani Mecenas, Zainspirował mnie Pani artykuł "Rozwód a choroba psychiczna.". Na wstępie zaznaczę, że sprawa o którą będę pytać,…

  2. Wziąłem telefon na abonament za który nie płaciłem mam zarzut wyłudzenia na jaką karę mogę liczyć.

Adwokat