Kontakty z dzieckiem

Artykuły Prawne » Rozwody i sprawy rodzinne » Kontakty z dzieckiem

Kto ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Szereg spraw pomiędzy rodzicami, a dziećmi reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do jednych z nich niewątpliwie częściej w praktyce spotykanych należą sprawy dotyczące sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi.

Do kontaktów z dzieckiem mają prawo nie tylko rodzice, ale też dziadkowie. Najczęściej forma kontaktów przebiega poprzez osobiste spotkania osób uprawnionych (rodziców lub dziadków) z dzieckiem (wnukiem), ale nie zawsze kontakty z dzieckiem przybierają formę bezpośrednich spotkań.

Nierzadko kontakty z dzieckiem ustala się poprzez uprawnienie rodziców bądź dziadków do wykonywania rozmów telefonicznych, w określonych dniach i godzinach lub poprzez porozumiewanie się przy pomocy innych sposobów komunikowania się na odległość (np. skype’a).

Sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez osobę uprawnioną (rodzica bądź dziadka) można określić wspólnie, z rodzicem, z którym dziecko na stałe zamieszkuje, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Jednak, w przypadku braku porozumienia kwestię tą rozstrzyga sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. ustalając kontakty w sposób niezwykle szczegółowy.

Wszczęcie postępowania o kontakty z dzieckiem

Postępowanie w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem toczy się zazwyczaj na wniosek rodzica bądź dziadka, któremu zależy na utrzymywaniu bieżących kontaktów z dzieckiem.

We wniosku o kontakty z dzieckiem składanym do Sądu Rejonowego należy wskazać propozycję, obejmującą swoim zakresem wszystkie dni, w jakie chciałoby się mieć z dzieckiem kontakt. Kalendarz spotkań i opieki nad dzieckiem należy zaplanować zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodzica bądź dziadków, jednakże z uwzględnieniem potrzeb dziecka.

Nadto należy wskazać, czy kontakty z dzieckiem będą odbywały się poprzez wizytę rodzica lub dziadków w miejscu zamieszkania dziecka, odbieranie dziecka z miejsca zamieszkania, szkoły, czy przedszkola i spędzanie z nim czasu w dowolnym miejscu, odprowadzanie dziecka po zakończonym spotkaniu do jego miejsca stałego pobytu, zabieranie dziecka na kilkudniowe okresy do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czy poprzez spotykanie się z dzieckiem w obecności osób trzecich, np. kuratora sądowego.

Jeżeli chodzi o okresy w jakich rodzic bądź dziadkowie mieliby mieć kontakt z dzieckiem, to poza zwykłymi codziennymi dniami w trakcie tygodnia, bądź w weekendy, można wnosić do Sądu Rejonowego żeby kontakty z dzieckiem zostały uregulowane również w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, a także ferii zimowych i wakacji.

Dodatkowo na wniosek osoby uprawnionej Sąd może uregulować również dłuższe okresy, to znaczy ferie zimowe i wakacje letnie, a na życzenie rodzica bądź dziadków wskazać w postanowieniu dodatkowe dni, będące wydarzeniami z kalendarza, np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka.

Możliwości uregulowania sposobów kontaktów z dzieckiem jest naprawdę wiele, jednakże należy pamiętać, że Sąd w Poznaniu, Obornikach i Wągrowcu zawsze będzie kierował się potrzebami osoby uprawnionej z uwzględnieniem potrzeb samego dziecka.

Adwokat Angelika Rucińska pomoże przygotować zarówno wniosek zawierający harmonogram kontaktów z dzieckiem, jak również przejść przez sądową procedurę związaną z ustaleniem kontaktów.

Kontakty a władza rodzicielska

Wielu klientów Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu, reprezentowanej przez Adwokat Angelika Rucińska przychodzi do nas z pytaniem, czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa bezpośrednio na sposób uregulowanych kontaktów z dzieckiem.

Otóż ograniczenie władzy rodzicielskiej nie prowadzi automatycznie do zakazania rodzicowi kontaktów z dzieckiem. W takich sytuacjach rodzic ma w dalszym ciągu możliwość spotykania się z dzieckiem, a w przypadku sporu o dochodzenie swojego uprawnienia przed sądem.

Obowiązek rodziców do kontaktów z dzieckiem

Nie należy zapominać, że rodzice mają nie tylko prawo, ale obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Brak utrzymywania kontaktów z dzieckiem, może z kolei prowadzić w dalszej perspektywie do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zawsze jednak podejmując takie decyzje sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, gdyż jest to najważniejsza zasada postępowania w sprawie uregulowania kontaktów dzieckiem.

Konsekwencje uregulowania kontaktów z dzieckiem

Rodzic lub dziadkowie uprawnieni do kontaktów winni spotykać się z dzieckiem zgodnie z prawomocnym postanowieniem o kontaktach.

Bez zgody rodzica, u którego dziecko stale przebywa, osoby te nie będą mogły spotykać się z dzieckiem w innych terminach niż te, które zostały określone w postanowieniu sądu. Nadto rodzic, u którego dziecko stale przebywa musi w ustalonych przez sąd terminach umożliwić kontakty z dzieckiem i nie utrudniać kontaktów z nim.

Sam, bez zgody osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nie może też zmieniać dni w jakich kontakty powinny się odbywać.

Wszelkie wątpliwości w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem pomoże rozwiać adwokat Angelika Rucińska prowadząca kancelarię adwokacką w mieście Poznań.

Pomoc prawna - Adwokat Angelika Rucińska - Kancelaria Adwokacka Poznań

Kancelaria Adwokacka Poznań

Skorzystaj z pomocy doświadczonego Adwokata w Poznaniu. Przybliż nam swój problem, a my wskażemy Ci najszybsze i skuteczne rozwiązania sprawy!

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najnowsze artykuły prawne

Komentarze

  1. Potwierdzam takie odczucia . Przykład : w okresie 10 lat funkcjonował PKF SKARBIEC GDAŃSK ... wyłudził 70 mil zł od…

  2. Witam Żona rząda podziału majątku jesteśmy 29 lat po ślubie. Czy jest to możliwe załatwić notarialnie czy trzeba zrobić to…

  3. Dzień dobry.Mam pytanie czy usunięte konto na WP , i wiadomośći są gdzie w internecie zapisane,czy ktoś może je odzyskać,np.służby.

  4. witam, córka w przedszkolu opowiedziala że tata uderzył syna ,dlatego ma siniaki na plecach..co jest absurdalne.. przedszkole wezwali policję ,ktora…

Adwokat