Zadzwoń do nas

KANCELARIA ADWOKACKA

ARTYKUŁY PRAWNE

Kto ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Szereg spraw pomiędzy rodzicami, a dziećmi reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do jednych z nich niewątpliwie częściej w praktyce spotykanych należą sprawy dotyczące sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi.

Do kontaktów z dzieckiem mają prawo nie tylko rodzice, ale też dziadkowie. Najczęściej forma kontaktów przebiega poprzez osobiste spotkania osób uprawnionych (rodziców lub dziadków) z dzieckiem (wnukiem), ale nie zawsze kontakty z dzieckiem przybierają formę bezpośrednich spotkań.

Nierzadko kontakty z dzieckiem ustala się poprzez uprawnienie rodziców bądź dziadków do wykonywania rozmów telefonicznych, w określonych dniach i godzinach lub poprzez porozumiewanie się przy pomocy innych sposobów komunikowania się na odległość (np. skype’a).

Sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez osobę uprawnioną (rodzica bądź dziadka) można określić wspólnie, z rodzicem, z którym dziecko na stałe zamieszkuje, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Jednak, w przypadku braku porozumienia kwestię tą rozstrzyga sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. ustalając kontakty w sposób niezwykle szczegółowy.

Wszczęcie postępowania o kontakty z dzieckiem

Postępowanie w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem toczy się zazwyczaj na wniosek rodzica bądź dziadka, któremu zależy na utrzymywaniu bieżących kontaktów z dzieckiem.

We wniosku o kontakty z dzieckiem składanym do Sądu Rejonowego  należy wskazać propozycję, obejmującą swoim zakresem wszystkie dni, w jakie chciałoby się mieć z dzieckiem kontakt. Kalendarz spotkań i opieki nad dzieckiem należy zaplanować zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodzica bądź dziadków, jednakże z uwzględnieniem potrzeb dziecka.

Nadto należy wskazać, czy kontakty z dzieckiem będą odbywały się poprzez wizytę rodzica lub dziadków w miejscu zamieszkania dziecka, odbieranie dziecka z miejsca zamieszkania, szkoły, czy przedszkola i spędzanie z nim czasu w dowolnym miejscu, odprowadzanie dziecka po zakończonym spotkaniu do jego miejsca stałego pobytu, zabieranie dziecka na kilkudniowe okresy do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czy poprzez spotykanie się z dzieckiem w obecności osób trzecich, np. kuratora sądowego.

Jeżeli chodzi o okresy w jakich rodzic bądź dziadkowie mieliby mieć kontakt z dzieckiem, to poza zwykłymi codziennymi dniami w trakcie tygodnia, bądź w weekendy, można wnosić do Sądu Rejonowego żeby kontakty z dzieckiem zostały uregulowane również w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, a także ferii zimowych i wakacji.

Dodatkowo na wniosek osoby uprawnionej Sąd może uregulować również dłuższe okresy, to znaczy ferie zimowe i wakacje letnie, a na życzenie rodzica bądź dziadków wskazać w postanowieniu dodatkowe dni, będące wydarzeniami z kalendarza, np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka.

Możliwości uregulowania sposobów kontaktów z dzieckiem jest naprawdę wiele, jednakże należy pamiętać, że Sąd w Obornikach, Wągrowcu i Poznaniu zawsze będzie kierował się potrzebami osoby uprawnionej z uwzględnieniem potrzeb samego dziecka.

Adwokat Angelika Rucińska  pomoże przygotować zarówno wniosek zawierający harmonogram kontaktów z dzieckiem, jak również przejść przez sądową procedurę związaną z ustaleniem kontaktów.

Kontakty a władza rodzicielska

Wielu klientów Kancelarii Adwokackiej Angelika Rucińska przychodzi do z pytaniem, czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa bezpośrednio na sposób uregulowanych kontaktów z dzieckiem.

Otóż ograniczenie władzy rodzicielskiej nie prowadzi automatycznie do zakazania rodzicowi kontaktów z dzieckiem. W takich sytuacjach rodzic ma w dalszym ciągu możliwość spotykania się z dzieckiem, a w przypadku sporu o dochodzenie swojego uprawnienia przed sądem.

Obowiązek rodziców do kontaktów z dzieckiem

Nie należy zapominać, że rodzice mają nie tylko prawo, ale obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Brak utrzymywania kontaktów z dzieckiem, może z kolei prowadzić w dalszej perspektywie do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Zawsze jednak podejmując takie decyzje sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, gdyż jest to najważniejsza zasada postępowania w sprawie uregulowania kontaktów dzieckiem.

Konsekwencje uregulowania kontaktów z dzieckiem

 Rodzic lub dziadkowie uprawnieni do kontaktów winni spotykać się z dzieckiem zgodnie z prawomocnym postanowieniem o kontaktach.

Bez zgody rodzica, u którego dziecko stale przebywa, osoby te nie będą mogły spotykać się z dzieckiem w innych terminach niż te, które zostały określone w postanowieniu sądu. Nadto rodzic, u którego dziecko stale przebywa musi w ustalonych przez sąd terminach umożliwić kontakty z dzieckiem i nie utrudniać kontaktów z nim.

Sam, bez zgody osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nie może też zmieniać dni w jakich kontakty powinny się odbywać.

Wszelkie wątpliwości w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem pomoże rozwiać adwokat Angelika Rucińska prowadząca kancelarię adwokacką w mieście Poznań.

 

Zakres usług

Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwody jak i sprawy rodzinne to niezwykle delikatny, często krępujący, a zarazem bardzo istotny obszar, bo wpływający bezpośrednio na życie naszych Klientów oraz członków ich rodzin.

  więcej informacji

Odszkodowania i błędy medyczne

Niespodziewane zdarzenia takie jak wypadki, czy błędy wykwalifikowanego personelu medycznego niosą za sobą szereg traumatycznych przeżyć i negatywnych skutków, zarówno w sferze psychicznej jak i majątkowej.

  więcej informacji

Nieruchomości

Problemy ze stanem prawnym nieruchomości nie są nam obce. Każdą z powierzonych nam spraw traktujemy indywidualnie, rozpoczynając od wnikliwej analizy dokumentów i uzyskania szczegółowych informacji od Klienta, które mogą okazać się niezwykle pomocne dla ustalenia stanu prawnego.

  więcej informacji

Prawo spadkowe

Decyzji o tym co stanie się z naszym majątkiem, gdy nas już zabraknie lepiej nie pozostawiać zapisom ustawowym lub porozumieniu krewnych.

  więcej informacji

Prawo karne i wykroczeń

Dbając o klienta zapewniamy mu reprezentację na każdym stadium postępowania karnego, czuwając nad prawidłowym przebiegiem wszelkich czynności począwszy od zatrzymania lub wezwania przez organy ścigania.

  więcej informacji

Frankowicze i prawo bankowe

W trosce o interesy naszych Klientów opracowujemy rozwiązania bieżących problemów prawnych wynikających z zawartych umów dotyczących instrumentów finansowych, w tym transakcji operacji walutowych.

  więcej informacji

Obsługa przedsiębiorców

Gdy decyzja o podjęciu działalności gospodarczej w formie spółki została już podjęta, warto przemyśleć formę jej działania, odpowiednio sformułować umowę i statut, by przewidzieć sytuacje, które mogą się zdarzyć i sposoby rozwiązania kwestii spornych, zapewniając spółce stabilne funkcjonowanie, a jednocześnie zabezpieczając interesy wspólników.

  więcej informacji

Windykacja i egzekucja

W dzisiejszych czasach dokonanie sprzedaży, podpisanie umowy najmu czy pożyczki to dopiero połowa sukcesu.

  więcej informacji

KANCELARIA ADWOKACKA POZNAŃ

Bądźmy w kontakcie

Kancelaria Adwokacka ARTEM Angelika Rucińska

ul. Ogrodowa 20/3

61-820 Poznań

NIP: 779-23-77-935

mBank 45 1140 2004 0000 3302 7793 7192


kancelaria@rucinska-adwokat.pl

tel: +48 61 307 22 00

tel: +48 506 645 500

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt.: 09:00 - 17:00


Zobacz jak do nas dojechać?

Formularz